MeMeVET PROJECT


Project N: 591854-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-SSA

Výsledky projektu

  • Projektová brožúra

Stiahnuť brožúru, ktorá prezentuje ciele, výstupy a partnerov projektu MeMeVET:

Slovensky

 

 • Politika zabezpečenia kvality

Stiahnuť  Politiku zabezpečenia kvality projektu MeMeVET:

Anglicky

 

 • Správa “Hodnotenie zručností a potrieb v priemyselnom odvetví mechatroniky a metalurgie v Európe”

Stiahnuť plnú verziu správy:

Anglicky

 

 • Zhrnutie správy “Hodnotenie zručností a potrieb v priemyselnom odvetví mechatroniky a metalurgie v Európe”

Stiahnuť zhrnutie správy:

Anglicky

 

 • Správa o implementácii princípov  ECVET a EQF/NQF pri príprave učebných osnov škôl pre odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v projekte MeMeVET
  (Príloha v angličtine)

Anglicky

 

 • Správa o implementácii princípov  ECVET a EQF/NQF pri príprave učebných osnov univerzít v projekte MeMeVET
  (Príloha v angličtine)

Anglicky

 

 • Vzdelávacia platforma MeMeVET

Anglicky

 

 • Pokyny pre mobilitu a vytváranie sietí pre študentov a akademických pracovníkov v metalurgii a mechatronike

Anglicky

 

 • Elektronický preukaz

 

 • Správa “Ako podporiť mobilitu a zrýchlenú integráciu na európsky trh práce v odvetviach mechatroniky a metalurgie”

 


Watch the video about the project.