MeMeVET PROJECT


Project N: 591854-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-SSA

Výsledky projektu

  • Projektová brožúra

Stiahnuť brožúru, ktorá prezentuje ciele, výstupy a partnerov projektu MeMeVET:

Anglicky     Nemecky     Bulharsky     Taliansky     Slovensky     Španielsky

 

  • Správa “Hodnotenie zručností a potrieb v priemyselnom odvetví mechatroniky a metalurgie v Európe”

Stiahnuť plnú verziu správy:

Anglicky    Nemecky     Bulharsky     Taliansky     Slovensky     Španielsky

 

  • Zhrnutie správy “Hodnotenie zručností a potrieb v priemyselnom odvetví mechatroniky a metalurgie v Európe”

Stiahnuť zhrnutie správy:

Anglicky    Nemecky    Bulharsky    Taliansky    Slovensky    Španielsky

 

  • Elektronický preukaz

 

  • Správa “Ako podporiť mobilitu a zrýchlenú integráciu na európsky trh práce v odvetviach mechatroniky a metalurgie”

 


Watch the video about the project.