MeMeVET PROJECT


Project N: 591854-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-SSA

Výsledky projektu

    • Projektová brožúra

Stiahnuť brožúru, ktorá prezentuje ciele, výstupy a partnerov projektu MeMeVET:

Slovensky

 

  • Politika zabezpečenia kvality

Stiahnuť  Politiku zabezpečenia kvality projektu MeMeVET:

Anglicky

 

  • Šírenie a využívanie stratégie

Anglicky

 

  • Správa “Hodnotenie zručností a potrieb v priemyselnom odvetví mechatroniky a metalurgie v Európe”

Stiahnuť plnú verziu správy:

Slovensky

Anglicky

 

  • Zhrnutie správy “Hodnotenie zručností a potrieb v priemyselnom odvetví mechatroniky a metalurgie v Európe”

Stiahnuť zhrnutie správy:

Anglicky

 

Anglicky

 

Anglicky

 

Anglicky

 

Anglicky

 

Stiahnite si definitívny kurz odborného vzdelávania MeMeVET (Príloha v angličtine)

Anglicky

 

  • Vzdelávacia platforma MeMeVET

Anglicky

 

  • Sprievodca prácou so vzdelávacou platformou

Anglicky 

 

  • Pokyny pre mobilitu a vytváranie sietí pre študentov a akademických pracovníkov v metalurgii a mechatronike

Anglicky

 

Stiahnite si správu o stretnutí účastníkov orientácie pre odchodom na mobilitu

Anglicky

 

Elektronický preukaz

Anglicky

 

Správa “Ako podporiť mobilitu a zrýchlenú integráciu na európsky trh práce v odvetviach mechatroniky a metalurgie”
Stiahnuť správu

Anglicky


Watch the video about the project.

 


Disclaimer Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje schválenie jej obsahu, ktorý odráža len názory jej autorov a Komisia nemôže byť braná na zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.