MEMEVET | » Chat room

MeMeVET PROJECT


Project N: 591854-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-SSA


ЧАТ ПРОСТРАНСТВО


Чат пространството е предназначено за студенти, учители, професионални училища, работници, компании и други заинтересовани страни в областта на мехатрониката и металургията от цяла Европа, както и за търговски палати и публични институциив областта на професионалното обучение и образование.
Тук можете свободно да споделите с нас вашето мнение и предложения относно разработените в рамките на проект MeMeVET обучителни модули и да ни помогнете да подобрим тяхното качество. Моля, разгледайте двата документа (изтеглете ги по-долу), обобщаващи разработените модули.Може да оставите Вашите коментари, използвайки обозначеното по-долу пространство.Обратна връзка може да ни предоставите и чрез попълване на въпросника за оценка на модулите.

Вашият принос е важен за нас, за да оценим силните и слабите страни на разработената образователна програма и да разберем доколко предложените материали са в съответствие с нуждите на професионалното образование и очакванията на пазара на труда в секторите мехатроника и металургия. Вашето мнение ще бъде използвано за подобряване работата на нашия екип и заповишаване качеството на резултатите от проекта.

Благодаря Ви за съдействието!

Модули за професионални училища    Модули за университети

В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА.
Платформата скоро ще бъде отворена за достъп.

За да получите достъп до учебните модули и учебни материали и за да придобиете нови допълнителни умения, трябва да влезете в нашата специализирана онлайн образователната платформа MeMeVet, предназначена за секторите мехатроника и металургия.

Моля, оставете вашите коментари, мнения и препоръки относно учебните материали, като попълните въпросника за оценка на модулите по-долу.

Въпросник за оценка на модулите