MEMEVET | » Chat room

MeMeVET PROJECT


Project N: 591854-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-SSA


ЧАТ ПРОСТРАНСТВО


Чат пространството е предназначено за студенти, учители, професионални училища, работници, компании и други заинтересовани страни в областта на мехатрониката и металургията от цяла Европа, както и за търговски палати и публични институциив областта на професионалното обучение и образование.
Тук можете свободно да споделите с нас вашето мнение и предложения относно разработените в рамките на проект MeMeVET обучителни модули и да ни помогнете да подобрим тяхното качество. Моля, разгледайте двата документа (изтеглете ги по-долу), обобщаващи разработените модули.Може да оставите Вашите коментари, използвайки обозначеното по-долу пространство.Обратна връзка може да ни предоставите и чрез попълване на въпросника за оценка на модулите.

Вашият принос е важен за нас, за да оценим силните и слабите страни на разработената образователна програма и да разберем доколко предложените материали са в съответствие с нуждите на професионалното образование и очакванията на пазара на труда в секторите мехатроника и металургия. Вашето мнение ще бъде използвано за подобряване работата на нашия екип и заповишаване качеството на резултатите от проекта.

Благодаря Ви за съдействието!

Модули за професионални училища    Модули за университети

Образователна платформа MeMeVET

Може да получите достъп до платформата MeMeVet, съдържаща модулите за обучение в секторите мехатроника и металургия, като кликнете върху лика по-долу. Имате възможност да получите достъп до две различни учебни програми -за ниво гимназия или ниво бакалавър. Всеки учебен план съдържа модули за обучение / учебни материали, като Ви позволява да придобиете нови допълнителни умения. Теще бъдат полезни за интеграцията на кадрите на пазара на труда и мобилността.

Достъп до платформата
Регистрирайте се, за да изтеглите разработените учебни материали, които също може да оцените и признаете.
За достъп до модулите за обучение, моля поискайте създаване на акаунт, като изпратите имейл на следния адрес: memevet@uninettunouniversity.net
Посочете Вашето име, имейл адрес и уточнете дали сте студент или не.

Можете да дадете обратна връзка относно учебните модули, като попълните въпросника за оценка.
Студенти, учители, служители в професионални училища, работници, компании, заинтересовани страни в сектор мехатроника и металургия, търговско-промишлени палати, индустриални сдружения, публични и държавниорганизациив областта на професионалното образование и обучение могат да предоставят обратна връзка относно разработените модули, като попълнят въпросника по-долу.

Моля, попълнете въпросника за оценка

Disclaimer Информацията и мненията, изложени в тази публикация, са тези на автора (авторите) и не отразяват непременно официалното становище на Европейския съюз. Нито институциите и органите на Европейския съюз, нито друго лице, действащо от тяхно име, не могат да бъдат държани отговорни за използването на съдържащата се в тях информация.