MEMEVET | » Новини

MeMeVET PROJECT


Project N: 591854-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-SSA

News


2019-07-12

Заключителната среща по проект MeMeVET ще се проведе във Флоренция на 9-10 октомври 2019г.

Партньорите по проект MeMeVET ще проведат последната си среща в PromoFirenze, Флоренция от 9 до 10 октомври т.г. Разположена в сърцето на Флоренция, PromoFirenze е специализирана агенция към Търговската палата в града, чиято основна цел е развитието на бизнеса както на местно, така и на международно ниво.

Харесайте страницата ни във Фейсбук, за да разберете повече за инициативите в рамките на  проекта: https://www.facebook.com/MeMeVET4industries/ 

Старира процедурата по подбор на студент и обучител в сферата на професионалното образование и обучение за мобилност в чужбина

В рамките на проект MeMeVET стартира процедурата за подбор на 1 студент и 1 обучител за участие в мобилност в чужбина. Условие е  кандидатите да са тествали учебния материал в рамките на проекта. Процедурата за кандидатстване е отворена в периода 1-20 юли 2019.

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА: Заинтересованите участници трябва да изпратят автобиография в европейски формат и мотивационно писмо на английски език на имейл адрес: info@memevet.eu  

ДЕСТИНАЦИЯ: Перуджа, Италия

Продължителност на мобилността: за студенти: 20 + 2 дни за пътуване; за обучители: 5 + 2 дни за пътуване

Критерии и теми за интервютата при процедурата за подбор (извършва се от изпращащата организация):

  1. Оценка на мотивацията на участника (30 т.)
  2. Добро отношение към културния обмен и социализация (30т.)
  3. Способност за работа в група (10т.)
  4. Предходен опит (15т.)
  5. Владеене на език (15т.)

Окончателният списък на бенефициентите ще бъде публикуван на уебсайта на проекта и на страницата във Фейсбук, както и на страниците на изпращащите организации с оценката, получена от всеки кандидат. Списъкът ще включва кандидатите, които са резерва, както и изключените кандидати, поради недостигнат минимален брой точки  70/100. Кандидатите, които са резерва, могат да се възползват, в случай на отказ от един или повече от вече одобрените кандидати. След процеса на подбор, одобрените участници трябва да потвърдят интереса си, като изпратят имейл с „Писмо за съгласие и потвърждение“, (скоро ше бъде достъпен формуляр).

Xаресайте страницата на проекта във Фейсбук, където ще получите актуална информация за всички предстоящите събития и инициативи: https://www.facebook.com/MeMeVET4industries/

2019-05-20

В София се Проведе workshop за популяризиране на проект MeMeVET и възможностите за бизнеса и кадрите

На 20-ти май в Българска търговско-промишлена палата се проведе workshop, в рамките на който експерти от организацията представиха проект MeMeVET и възможностите за бизнеса и кадрите. Участниците, които бяха представители на МСП и младежи проявиха интерес към предстоящото обучение и възможности за стаж и поздравиха организациите-партньорите по проекта за инициативите. С нетърпение се очаква и представянето на иновативния продукт в рамките на проекта – електронната карта на автобиография, която ще има значителни ползи за кадрите в сектор мехатроника и сектор металургия.

2019-05-19

Проектът MeMeVET беше представен на международния WEBIT фестивал в София

Експерти от Българска търговско-промишлена палата представиха проекта MeMeVET на международния фестивал WEBIT, който се проведе в периода 13-15 Май в София, България. Събитието ежегодно събира европейските иновационни, дигитални и технологични екосистеми на едно място, като се посещава от над 2000 компании, предприемачи и start-ups от 120 държави.

WEBIT предостави чудесна възможност за установяване на контакти с различни заинтерсовани страни в сферата на мехатроника от цяла Европа, както и представяне на възможностите за обучение и стаж в рамките на проекта.

Ако вие сте българска фирма, която желае да приеме чуждестранен студент, или ако вие сте студент, който желае да се възползва от възможността да разшири практическите си умения чрез стаж, моля свържете се с Българска търговско-промишлена палата, имейл: info@memevet.eu, тел.: 02 811 75 05/ 515. В рамките на програмата ще бъде осигурено финансиране на избраните студенти.

Харесайте страницата на проекта във Фейсбук, където ще получите актуална информация за всички предстоящите събития и инициативи: https://www.facebook.com/MeMeVET4industries/

   

 

2019-05-10

Проектът MeMeVET беше представен по време на специално събитие по случай Деня на Европа в София

В София беше отбелязан Деня на Европа – 9 май. Организиран бе интересен информационен ден, в който взеха участие редица европейски мрежи и НПО от България. В рамките на целия ден гражданите бяха информирани относно техните права и задължения в ЕС, за помощ при пътуване и за възможностите за работа, обучение и натрупване на стаж. По време на събитието експерти от Българска търговско-промишлена палата представиха сред събралите се младежи, студенти и ученици MeMeVET и възможностите, които предлага. Мисията на проекта е да работи за улесняване на мобилността и заетостта в Европа, за това кадрите да придобият опит и познания, с което да станат по-конкурентоспособни. Предвидените проектни инициативи и дейности предизвикаха интереса на младежите най-вече с това, че в периода юли – септември 2019г. ще бъде осигурена мобилност за студенти в направления мехатроника или металургия за натрупване на практически опит. От една страна, българска компания, осъществяваща дейност в един от посочените сектори, има възможност да приеме чуждестранен студент. От друга страна, български студенти ще могат да се възползват от мобилност в чуждестранна компания/ университет, с което да разширят познанията си и да бъдат по-подготвени на пазара на труда.

Ако вие сте българска фирма, която желае да приеме чуждестранен студент, или ако вие сте студент, който желае да се възползва от възможността да разшири практическите си умения чрез стаж, моля свържете се с Българска търговско-промишлена палата, имейл: info@memevet.eu, тел.: 02 811 75 05/ 515. В рамките на програмата ще бъде осигурено финансиране на избраните студенти.

Харесайте страницата на проекта във Фейсбук, където ще получите актуална информация за всички предстоящите събития и инициативи: https://www.facebook.com/MeMeVET4industries/

2019-05-07

Постигна се споразумение за сътрудничество между MeMeVET и Skillman

Организацията ITKAM подписа споразумение за сътрудничество със Skillman – транснационална платформа, която свързва индустрията и центровете за обучение с гражданското общество за усъвършенстване на производствените процеси. Споразумението е взаимноизгодно и за двете страни: MeMeVET ще използва разработената транснационална платформа за новите умения за усъвършенстване на производството, а Skillman –  учебния план за ПОО в сектор мехатроника и сектор металургия, изготвен по проект MeMeVET.

2019-05-06

Проведе се среща за разпространение и експлоатация на постигнатите резултати по проект MeMeVET

Представители на Българска търговско-промишлена палата проведоха среща с изпълнителния директор на Агенция за регионално и икономическо развитие – Враца, г-жа Н. Донева. Повод за срещата бе представяне  на проект МеМеVET  и възможностите, които предлага за хората, решили да развият и обогатят своята кариера в сферата на металургия или мехатрониката. Г-жа Донева отбеляза, че региона на гр. Враца е с изявен индустриален профил. От преработващата промишленост на нейна територия се намират едни от водещите предприятия в страната за производство на цимент, завод за металорежещи машини, металургичен завод, завод за електромагнитни дросели, модерно предприятие за производство на електронни изделия, светлодиодни модули и светлодиодно осветление, и т.н. Освен това, във Враца има професионални технически училища, които предлагат специализирано обучение   в сферата на автомобилна мехатроника и прмишлената електроника и други интересни профили.  Г-жа Донева остана приятно изненадана от идеята за разработване и предоставяне на иновативен продукт – електронната карта, която ще се получава след преминато обучение и отбеляза, че това е прекрасна възможност за развитие на всички млади хора не само от областта, но и от цялата страна.

2019-05-01

ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТ MeMeVET ПРОДЪЛЖАВАТ ДА РАБОТЯТ ЗА РАЗВИТИЕ НА КАДРИТЕ В СЕКТОРИТЕ МЕХАТРОНИКА И МЕТАЛУРГИЯ

Партньорите по проект MeMeVET продължават да работят за развитието на подготвени и конкурентоспособни на пазара на труда кадри в секторите мехатроника и металургия. На 25-26.03.2019г. представители от 15-те организации – партньори по проекта взеха участие в международна среща на консорциума, която се проведе в Мадрид, Испания. Основна цел на партньорите е да работят за улесняване на мобилността и заетостта в Европа. Компаниите имат възможност да привлекат чуждестранни служители по международната програма за мобилност, а кадрите, които са избрали да се развиват в целевите сектори – да придобият опит, с което да станат по- конкурентоспособни. Инициативата се реализира в рамките на проект MeMeVET4Industries, чиито акцент е подготовката на добре образовани млади хора. В рамките на проекта предстои създаване на един наистина иновативен и полезен за кадрите продукт – електронна карта, на която ще могат да бъдат записвани новите, допълнително придобити умения от страна на кадрите. Тя ще помогне младите хора да навлязат по-бързо на пазара на труда. Картата ще може да бъде придобита, след преминато специализирано обучение, което ще включва обучителни модули, касаещи всички нови умения, идентифицирани като актуални потребности и изисквания от страна на работодателите в целевите страни и сектори. Обучителните модули са разработени на база проведено анкетно проучване сред над 250 организации от България, Испания, Италия, Словакия и Германия. В периода от м.юли до м. септември 2019г. ще бъде осигурена мобилност за студенти в направления мехатроника или металургия за натрупване на практически опит. От една страна, българска компания, осъществяваща дейност в един от посочените сектори, има възможност да приеме чуждестранен студент. От друга страна, български студенти ще могат да се възползват от мобилност в чуждестранна компания/ университет, с което да разширят познанията си да бъдат по-подготвени.
Ако вие сте българска фирма, която желае да приеме чуждестранен студент, или ако вие сте студент, който желае да се възползва от възможността да разшири практическите си умения чрез стаж, моля свържете се с нас. В рамките на програмата ще бъде осигурено финансиране на избраните студенти.
Актуална информация за всички предстоящи дейности може да получите от секция „новини“ на сайта на проекта www.memevet.eu

Харесайте страницата ни във Фейсбук https://www.facebook.com/MeMeVET4industries/
За контакти:
БТПП,
Имейл: info@memevet.eu
тел.: 02 811 75 05/ 515

2019-01-15

Семинар – Професионално развитие и мобилност на персонала в сектор мехатроника и металургия ТУ, България

MeMeVET4Industries е проект, предназначен за подпомагане на дейностите на пазара на труда в секторите на мехатрониката и металургията с цел повишаване на мобилността и заетостта в Европа. Проектът включва 15 партньори от 5 европейски страни (България, Германия, Италия, Словакия и Испания). Една от дейностите по проекта е провеждане на семинар за представяне на резултатите от досегашните дейности, както и представяне на предстоящите дейности и инициативи.
В тази връзка, в рамките на проект MeMeVET4Industries, на 05.12.2018 г. в Техническия университет-София се проведе семинар. В него участваха 25 души. Основната цел бе да се представят настоящите тенденции и потребности на пазара на труда и да установят очакванията и потребностите на студентите и работодателите в секторите на металургията и мехатрониката. Беше представен проект на един транснационален учебен план, съгласуван с партньорите по проекта. Студентите бяха насърчени да дадат своето мнение.

2018-12-11

Информационен ден по проект МеМевет в БТПП

Професионалното развитие и мобилност на кадрите в секторите мехатроника и металургия бе във фокуса на информационен ден по проект МеМеВет, състоял се на 6-ти ноември 2018г.
Представители на бизнеса, университетски среди и други заинтересовани страни бяха запознати с основните цели, предстоящи дейности и възможности по проекта.
Експерти от БТПП направиха кратък обзор на двата сектора и тяхното развитие през последните години. Представени бяха резултатите от проведено допитване до бизнеса в Испания, Италия, Словакия, Германия и България относно предизвикателствата и потребности на пазара на труда. В рамките на проекта са извършени два вида анкети: проучване, направено чрез анкетна карта с 39 въпроса, изпратен до 250 компании; и проучване, проведено чрез въпросник с 17 въпроса, изпратен до 50 фирми (предимно големи предприятия).
Присъстващите студенти проявиха силен интерес към темата, както и към възможностите за участие в предвидените по проекта обучителни модули и мобилност през 2019 г.
Информация за горепосочените инициативи, както и окончателния доклад след допитването до бизнеса ще бъдат публикувани на сайта на проекта memevet.eu
Последвайте ни и във Facebook https://www.facebook.com/MeMeVET4industries/

No posts found.