MEMEVET | » Новини

MeMeVET PROJECT


Project N: 591854-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-SSA

News


2019-10-13

Последна партньорска среща и събитие за популяризиране на проект MeMeVET

На 9-ти и 10-ти октомври се състоя последната среща на партньорите по проект MeMeVET във Флоренция, Италия. На 10 и 11 октомври те посетиха изложението Didacta, едно от най-големите събития в Италия, посветено на образованието и иновативните подходи в системата на образованието и обучението. Тази петък, 11 октомври, се проведе и последното събитие за популяризиране на проект MEMEVET и постигнатите резултати. Партньорите по проекта присъстваха на две сесии, сутрешна и една следобед, където обсъдиха различни теми с цел обмен на информация за професионалното обучение, създадени инструменти, насърчаващи развитието на ПОО, мобилността на студенти, преподаватели, работници и предприемачи и т.н. Партньорите по проекта използваха възможността да представят  проект MeMeVET и по време на тези срещи.
Събитието във Флоренция е регистрирано като Ден на Еразъм 2019. За повече информация, моля посетете:
www.erasmusdays.eu/event/workshop-memevet-mechatronics-and-metallurgical-vet-for-sectors-industries/?getStoreDescription=1688

2019-10-05

Български студент и учител участваха в интересна програма за мобилност в Италия

Успешно завърши още една фаза от проект MeMeVet с устието в програмата за мобилност. Български преподавател и студент от Техническия университет – София, имаха възможност да посетят Италия и да почерпят от опита на тамошните организации и компании. ITTS A. Volta, която е организацията домакин, създаде програма от дейности с посещения в различни компании от сектора на мехатрониката, в катедрата по инженерство на университета в Перуджа и на други институции за техническо обучение в целевата област. Студентът имаше възможност да проведе и двуседмичен стаж в DeWalt, Stanley Black & Decker. Гледайте видеото, което показва някои моменти от това интересно и вълнуващо международно изживяване.

Успешно завърши мобилността на испански студент и преподавател в Словакия

През септември студентът Джоан Магранер Карио в сферата на електрически и автоматични инсталации  (IES Тиран Ло Блан, Гандия – Испания) и преподавателя Хосе Алберто Перес Марко посетиха Словакия,  град Прешов. Студентът  практикува стаж във фирмата LEAR CORPORATION, която е световен лидер в производството на седалки и други компоненти и електронни системи в автомобилния сектор. Целият процес на мобилност се координира от Клъстера за автоматизация и роботизация (AT + R).

Първа мобилност в рамките на проект MeMeVET

Първата мобилност в рамките на проект MeMeVET се проведе това лято. Студентът Алесио Баглиони от IES Алесандро Волта, Перуджа, Италия, беше на 20-дневен стаж в компанията Autis of Gandia, Испания. През първата седмица ученикът беше придружен от учителката Франческа. Организацията на мобилността стана възможна благодарение на координацията на екипа по европейски проекти на IES Tirant lo Blanc.

2019-10-02

Обучителните модули, разработени по проект MeMeVET, са достъпни онлайн

Разработеният по проект MeMeVET общ учебен план и модули за придобиване на допълнителни образователни умения в областта на мехатрониката и металургията вече са достъпни онлайн. След задълбочен анализ на нуждите на работодателите, партньорите по проекта идентифицираха подходящите теми за обучение, които са от ключово значение както за подобряването на квалификацията на кадрите, така и за улесняване на мобилността в целевите сектори.

Определените модули за ученици от гимназиален етап са:
1. Технически английски
2. Здраве и безопасност на работното място
3. Проектиране и планиране
4. Механика и производство
5. Автоматизация и роботика

И курсовете за студенти,  бакалавърска степен:
6. Развитие на меките умения
7. Роботика
8. Планиране, контрол и управление на производствените вериги

Нивото на модулите, предложени за ниво гимназия съответстват на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) ниво 4 – фактически и теоретични знания в широк контекст в областта.
Нивото на модулите, предложени за студенти отговаря на ниво 6 по ЕКР – Разширени познания в областта на работа или проучване, включващо критично разбиране на теориите и принципите.

Партньорите по проекта създадоха интерактивна и удобна за потребителите платформа, която е достъпна ТУК. За да изтеглите  учебните материали, моля, поискайте създаване на акаунт, като изпратите имейл на: memevet@uninettunouniversity.net

Партньорите по проекта призовават организации в сферата на ПОО, търговско-промишлени палати, както и други организации и заинтересовани страни да подкрепят проекта и да допринесат за оценката и по-нататъшното подобряване на разработените модули, като попълнят онлайн формата за обратна връзка, достъпна ТУК.

За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас на: info@memevet.eu

Харесайте страницата ни във Facebook: https://www.facebook.com/MeMeVET4industries/

2019-09-24

БТПП подписа меморандум с АРИР Враца за популяризиране на резултатите по проект MeMeVET

Българската търговско-промишлена палата и АРИР Враца подписаха меморандум за сътрудничество по линия на MeMeVET, който ще спомогне за популяризиране на обучителната програма, създадена в рамките на проекта. Агенцията за регионално и икономическо развитие – Враца извършва информационна и образователна дейност за стимулиране на общественото участие в решаването на проблемите на преструктуриращата се регионална икономика. Изпълнителният директор на АРИР, г-жа Несрин Донеса, изрази готовност за разпространение на информация за възможностите за обучение по проект MeMeVET в информационните канали на агенцията. Страните обсъдиха възможности за сътрудничество, включително обмен на информация, опит по други проекти с европейско финансиране, надграждане на постигнатите резултати и разширяване на връзките между академичната общност и бизнеса.
 

 
Лицата, успешно преминали онлайн обучение по проект MeMeVET ще получат електронна карта, съдържаща придобитите умения и квалификация. Редица фирми и организации от Европа вече изразиха готовност за признаване на обучителната програма, което ще улесни мобилността и наемането на кадри. Ако вие сте организация, която също желае да признае обучението и да се възползва от резултатите по проекта, свържете се с нас на имейл: info@memevet.eu

Харесайте страницата на проекта във Фейсбук, където ще получите актуална информация за всички предстоящи събития и инициативи: https://www.facebook.com/MeMeVET4industries/

2019-09-17

БТПП и ТУ-София ще представят актуална информация към НАПОО във връзка с обсъждане и актуализиране на Държавните образователни стандарти

Представители на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Техническия университет – София (ТУС) проведоха ползотворна среща с експерти от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Целта на срещата бе представяне на проект МеМеВЕТ, разработените обучителни модули в сферата на мехатроника и металургия и обсъждане на възможностите за признаването и използването им на национално ниво. В тази връзка, партньорите от България подготвиха информация и актуални данни за търсените умения и квалификации от работодателите, базирайки се на проведеното в рамките на проекта проучване сред бизнеса. Информацията ще бъде разгледана от НАПОО, с цел обсъждане и актуализация на Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии в сферата на мехатроника и металургия.

Ако Вие сте компания, осъществяваща дейност в посочените сектори, и желаете да дадете своето предложение за нови актуални професии или за актуализиране на Държавните образователни стандарти в България, моля свържете се с партньорите от страната (по възможност до края на м. септември) на имейл: info@memevet.eu

2019-09-11

Мобилност и стаж за студенти и преподаватели в сферата на металургия и мехатроника

От м. юли до м.септември 2019 г. партньорите по проект MeMeVET ще изпраят в друга държава по един студент и един преподавател. В мобилността участват 5 държави – България, Испания, Италия, Словакия и Германия, с цел създаване на устойчива мрежа и засилване на сътрудничеството между институциите и професионалните училища и университети. Мобилност е за студенти и преподаватели в сферата на металургия и мехатроника. Нейната продължилност е 20 дни за студентите във фирма и 5 дни за преподавателите. Очаква се придобития опит да спомогне за повишаване на работоспособността и по-лесно навлизане на пазара на труда.

2019-09-10

Партньорите по MeMeVET ще участват в # ErasmusDays2019 (11 октомври 2019 г.)

От 10 до 11 октомври 2019 г. партньорите по проект MeMeVET ще участват в Националното изложение за образование във Флоренция DIDACTA, което се популяризира от Националния институт за документация, иновации и образователни изследвания на италианското министерство на образованието. По време на DIDACTA ще се проведе и финалното събитие за ПОО в рамките на международния форум SIF – SKILLMAN.EU 2019 на тема „Дизайн на учебните програми, развитие на секторните умения и етичните въпроси за развити и вискотехнологични производствени сектори“. (https:/ /skillman.eu/skillman-eu-international-forum-2019/).

2019-08-20

БТПП подписа меморандум с РААБЕ България за популяризиране на резултатите по проект MeMeVET

Българската търговско-промишлена палата и РААБЕ България подписаха меморандум за сътрудничество по линия на MeMeVET, който ще спомогне за популяризиране на обучителната програма, създадена в рамките на проекта. РААБЕ България е издателство на професионална литература, специализирано и в организиране и провеждане на квалификационни курсове. Управителят на фирмата, г-жа Надежда Цветкова изрази готовност да  публикува информация за възможностите за обучение по проект MeMeVET в ежемесечния бюлетин „Образование“ на РААБЕ България, който се разпространява до директори и учители от цялата страна. По време на срещата, г-жа Цветкова сподели и успешната практика на фирмата по проект 3MVET,  в рамките на който са създали иновативни материали за професионално образование и обучение по направление „Машиностроене, металообработване и металургия“. Страните обсъдиха възможности за сътрудничество, включително обмен на информация, опит по други проекти с европейско финансиране, надграждане на постигнатите резултати и разширяване на връзките между академичната общност и бизнеса.

Лицата, успешно преминали онлайн обучение по проект MeMeVET ще получат електронна карта, съдържаща придобитите умения и квалификация. Редица фирми и организации от Европа вече изразиха готовност за признаване на обучителната програма, което ще улесни мобилността и наемането на кадри. Ако вие сте организация, която също желае да признае обучението и да се възползва от резултатите по проекта, свържете се с нас на имейл: info@memevet.eu

Харесайте страницата на проекта във Фейсбук, където ще получите актуална информация за всички предстоящи събития и инициативи: https://www.facebook.com/MeMeVET4industries/

2019-07-31

Селекцията на участници в обмен по проект МеМеVET приключи

След проведеното информационно събитие  за студенти и след разглеждане на всички кандидатури, преподаватели от Технически университет-София избраха участници за обмен в Италия. Кандидатът с най-добър резултат в класирането на студенти е Симеон Симеонов, който бе оценен на първо място с 95 точки. Младежът е студент в специалност „Аерокосмическо инженерство“ в Технически университет – София. Освен подготовка по специалността, кандидатът демонстрира отлично владеене на английски език, професионален опит, подготовка и мотивация да се развива в сектора. В Перуджа студентът ще придобие опит в местно предприятие от избрания сектор, където той ще може на практика да приложи познанията придобити чрез преминаването си през обучителните модули. Кандидатът сред преподавателите с най-добър резултат e асоц.проф.Траян Стамов, д-р по ергономия и индустриален дизайн с богат международен и изследователски опит.

Конкурси за избор на студент и преподавател за участие в обмен се проведоха и в останалите четири държави-партньори по проекта- Германия, Италия, Испания и Словакия. България не само ще изпрати участници в мобилност, но и ще приеме студент и преподавател от Германия, който ще бъдат приети съответно за стаж от българска фирма в сектора мехатроника и в образователна институция.

Xаресайте страницата на проекта във Фейсбук, където ще получите актуална информация за всички предстоящите събития и инициативи: https://www.facebook.com/MeMeVET4industries/

 

2019-07-30

В БТПП се проведе информационен ден относно възможностите за мобилност на студенти в рамките на проект MeMeVET

Експерти от БТПП организираха информационен ден за студенти от секторите металургия и мехатроника. Представени бяха разработените в рамките на проекта 8 курса за специалностите мехатроника и металургия, три от които са предназначени за бакалавър.  Обсъдени бяха възможностите за признаване на кредити след преминаване на обучението и какви ще са ползите за младите завършващи, който желаят да търсят работа в чужбина.

Основна цел на събитието беше запознаване на младежите с възможностите за стаж за студенти. За българските студенти е определено едно място, като студентът ще трябва да демонстрира начални познания в сферата на металургията или мехатроника, мотивация, добро отношение към културния обмен, способност за работа в екип и добър английски. Стажът ще се проведе в Перуджа, Италия през септември и ще бъде с продължителност 20 + 2 дни за пътуване.

Xаресайте страницата на проекта във Фейсбук, където ще получите актуална информация за всички предстоящите събития и инициативи: https://www.facebook.com/MeMeVET4industries/

 

2019-07-26

Научете повече за обучителните модули за учащи в професионални гимназии и университети разработени по проект MeMeVET

В рамките на проекта MeMeVET са разработени 8 курса за специалностите мехатроника и металургия, 3 от които за бакалавър и 5 за ученици от гимназията.

Съдържанието на курсовете вече може да бъде изтеглено в раздела „Резултати от проекта“ на уебсайта в „Доклад за прилагането на ECVET, EQF/NQF принципи в разработването на учебната програма по проект MeMeVET за професионалните училища“ и „Доклад за прилагането на ECVET, EQF/NQF принципи в разработването на учебната програма по проект MeMeVET за университетите“.

Курсове за ученици от гимназията са следните:

 1. Технически английски
 2. Безопасност на работното място
 3. Проектиране и планиране
 4. Механика и производство
 5. Автоматизация и роботика

Курсове за бакалавър:

 1. Меки умения
 2. Роботика
 3. Планиране на производството, контрол и управление на снабдителната верига (supply-chain management)

Xаресайте страницата на проекта във Фейсбук, където ще получите актуална информация за всички предстоящите събития и инициативи: https://www.facebook.com/MeMeVET4industries/

 

2019-07-25

Заключителната среща по проект MeMeVET ще се проведе в рамките на голямото изложение за образование DIDACTA

От 10 до 11 октомври 2019 г. партньорите по проект MeMeVET ще участват в DIDACTA, национално изложение за образование във Флоренция, популяризирано от INDIRE, Националния институт за документалистика, иновации и образователни изследвания на италианското министерство на образованието.

По време на изложението, партньорите в проект в MeMeVET ще организират своето финално събитие в рамките на SIF – SKILLMAN.EU МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ 2019 на тема „Дизайн на учебни планове, развитие на секторни умения и етични въпроси в модерното производство“ https://skillman.eu/skillman-eu-international- forum- 2019 /

Целта на Форума на SIF е да обсъди и анализира основните предизвикателства, пред които е изправен разширеният производствен сектор, област, в която MeMeVET е развила експертен опит, тъй проектът е създал обща транснационална учебна програма в областта на мехатрониката и металургията за насърчаване на мобилността на студентите и работници в Европа, с обучителни модули и учебни материали.

Благодарение на своите проучвания и натрупана експертиза, MeMEVET ще играе активна роля в Форума на SIF, тъй като е част от официалния научен и организационен съвет на SIF 2019.

Работната среща:

Срещата относно професионалното образование и обучение за секторите мехатроника и металургия ще се проведе на 11 октомври в две сесии, от 10:45 до 12:15 в стая 22 и от 15:46 до 15:54. В нея ще участват учители и професионалисти в сферата на професионалното образование и обучение и ще се фокусира върху разработената транснационална програма за професионално обучение в областта на мехатрониката и металургията.

http://www.memevet.eu/wp-content/uploads/2019/06/Didacta-1024x689.jpg
 

 

2019-07-12

Заключителната среща по проект MeMeVET ще се проведе във Флоренция на 9-10 октомври 2019г.

Партньорите по проект MeMeVET ще проведат последната си среща в PromoFirenze, Флоренция от 9 до 10 октомври т.г. Разположена в сърцето на Флоренция, PromoFirenze е специализирана агенция към Търговската палата в града, чиято основна цел е развитието на бизнеса както на местно, така и на международно ниво.

Харесайте страницата ни във Фейсбук, за да разберете повече за инициативите в рамките на  проекта: https://www.facebook.com/MeMeVET4industries/ 

Старира процедурата по подбор на студент и обучител в сферата на професионалното образование и обучение за мобилност в чужбина

В рамките на проект MeMeVET стартира процедурата за подбор на 1 студент и 1 обучител за участие в мобилност в чужбина. Условие е  кандидатите да са тествали учебния материал в рамките на проекта. Процедурата за кандидатстване е отворена в периода 1-20 юли 2019.

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА: Заинтересованите участници трябва да изпратят автобиография в европейски формат и мотивационно писмо на английски език на имейл адрес: info@memevet.eu  

ДЕСТИНАЦИЯ: Перуджа, Италия

Продължителност на мобилността: за студенти: 20 + 2 дни за пътуване; за обучители: 5 + 2 дни за пътуване

Критерии и теми за интервютата при процедурата за подбор (извършва се от изпращащата организация):

 1. Оценка на мотивацията на участника (30 т.)
 2. Добро отношение към културния обмен и социализация (30т.)
 3. Способност за работа в група (10т.)
 4. Предходен опит (15т.)
 5. Владеене на език (15т.)

Окончателният списък на бенефициентите ще бъде публикуван на уебсайта на проекта и на страницата във Фейсбук, както и на страниците на изпращащите организации с оценката, получена от всеки кандидат. Списъкът ще включва кандидатите, които са резерва, както и изключените кандидати, поради недостигнат минимален брой точки  70/100. Кандидатите, които са резерва, могат да се възползват, в случай на отказ от един или повече от вече одобрените кандидати. След процеса на подбор, одобрените участници трябва да потвърдят интереса си, като изпратят имейл с „Писмо за съгласие и потвърждение“, (скоро ше бъде достъпен формуляр).

Xаресайте страницата на проекта във Фейсбук, където ще получите актуална информация за всички предстоящите събития и инициативи: https://www.facebook.com/MeMeVET4industries/

2019-05-20

В София се Проведе workshop за популяризиране на проект MeMeVET и възможностите за бизнеса и кадрите

На 20-ти май в Българска търговско-промишлена палата се проведе workshop, в рамките на който експерти от организацията представиха проект MeMeVET и възможностите за бизнеса и кадрите. Участниците, които бяха представители на МСП и младежи проявиха интерес към предстоящото обучение и възможности за стаж и поздравиха организациите-партньорите по проекта за инициативите. С нетърпение се очаква и представянето на иновативния продукт в рамките на проекта – електронната карта на автобиография, която ще има значителни ползи за кадрите в сектор мехатроника и сектор металургия.

2019-05-19

Проектът MeMeVET беше представен на международния WEBIT фестивал в София

Експерти от Българска търговско-промишлена палата представиха проекта MeMeVET на международния фестивал WEBIT, който се проведе в периода 13-15 Май в София, България. Събитието ежегодно събира европейските иновационни, дигитални и технологични екосистеми на едно място, като се посещава от над 2000 компании, предприемачи и start-ups от 120 държави.

WEBIT предостави чудесна възможност за установяване на контакти с различни заинтерсовани страни в сферата на мехатроника от цяла Европа, както и представяне на възможностите за обучение и стаж в рамките на проекта.

Ако вие сте българска фирма, която желае да приеме чуждестранен студент, или ако вие сте студент, който желае да се възползва от възможността да разшири практическите си умения чрез стаж, моля свържете се с Българска търговско-промишлена палата, имейл: info@memevet.eu, тел.: 02 811 75 05/ 515. В рамките на програмата ще бъде осигурено финансиране на избраните студенти.

Харесайте страницата на проекта във Фейсбук, където ще получите актуална информация за всички предстоящите събития и инициативи: https://www.facebook.com/MeMeVET4industries/

   

 

2019-05-10

Проектът MeMeVET беше представен по време на специално събитие по случай Деня на Европа в София

В София беше отбелязан Деня на Европа – 9 май. Организиран бе интересен информационен ден, в който взеха участие редица европейски мрежи и НПО от България. В рамките на целия ден гражданите бяха информирани относно техните права и задължения в ЕС, за помощ при пътуване и за възможностите за работа, обучение и натрупване на стаж. По време на събитието експерти от Българска търговско-промишлена палата представиха сред събралите се младежи, студенти и ученици MeMeVET и възможностите, които предлага. Мисията на проекта е да работи за улесняване на мобилността и заетостта в Европа, за това кадрите да придобият опит и познания, с което да станат по-конкурентоспособни. Предвидените проектни инициативи и дейности предизвикаха интереса на младежите най-вече с това, че в периода юли – септември 2019г. ще бъде осигурена мобилност за студенти в направления мехатроника или металургия за натрупване на практически опит. От една страна, българска компания, осъществяваща дейност в един от посочените сектори, има възможност да приеме чуждестранен студент. От друга страна, български студенти ще могат да се възползват от мобилност в чуждестранна компания/ университет, с което да разширят познанията си и да бъдат по-подготвени на пазара на труда.

Ако вие сте българска фирма, която желае да приеме чуждестранен студент, или ако вие сте студент, който желае да се възползва от възможността да разшири практическите си умения чрез стаж, моля свържете се с Българска търговско-промишлена палата, имейл: info@memevet.eu, тел.: 02 811 75 05/ 515. В рамките на програмата ще бъде осигурено финансиране на избраните студенти.

Харесайте страницата на проекта във Фейсбук, където ще получите актуална информация за всички предстоящите събития и инициативи: https://www.facebook.com/MeMeVET4industries/

2019-05-07

Постигна се споразумение за сътрудничество между MeMeVET и Skillman

Организацията ITKAM подписа споразумение за сътрудничество със Skillman – транснационална платформа, която свързва индустрията и центровете за обучение с гражданското общество за усъвършенстване на производствените процеси. Споразумението е взаимноизгодно и за двете страни: MeMeVET ще използва разработената транснационална платформа за новите умения за усъвършенстване на производството, а Skillman –  учебния план за ПОО в сектор мехатроника и сектор металургия, изготвен по проект MeMeVET.

2019-05-06

Проведе се среща за разпространение и експлоатация на постигнатите резултати по проект MeMeVET

Представители на Българска търговско-промишлена палата проведоха среща с изпълнителния директор на Агенция за регионално и икономическо развитие – Враца, г-жа Н. Донева. Повод за срещата бе представяне  на проект МеМеVET  и възможностите, които предлага за хората, решили да развият и обогатят своята кариера в сферата на металургия или мехатрониката. Г-жа Донева отбеляза, че региона на гр. Враца е с изявен индустриален профил. От преработващата промишленост на нейна територия се намират едни от водещите предприятия в страната за производство на цимент, завод за металорежещи машини, металургичен завод, завод за електромагнитни дросели, модерно предприятие за производство на електронни изделия, светлодиодни модули и светлодиодно осветление, и т.н. Освен това, във Враца има професионални технически училища, които предлагат специализирано обучение   в сферата на автомобилна мехатроника и прмишлената електроника и други интересни профили.  Г-жа Донева остана приятно изненадана от идеята за разработване и предоставяне на иновативен продукт – електронната карта, която ще се получава след преминато обучение и отбеляза, че това е прекрасна възможност за развитие на всички млади хора не само от областта, но и от цялата страна.

2019-05-01

ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТ MeMeVET ПРОДЪЛЖАВАТ ДА РАБОТЯТ ЗА РАЗВИТИЕ НА КАДРИТЕ В СЕКТОРИТЕ МЕХАТРОНИКА И МЕТАЛУРГИЯ

Партньорите по проект MeMeVET продължават да работят за развитието на подготвени и конкурентоспособни на пазара на труда кадри в секторите мехатроника и металургия. На 25-26.03.2019г. представители от 15-те организации – партньори по проекта взеха участие в международна среща на консорциума, която се проведе в Мадрид, Испания. Основна цел на партньорите е да работят за улесняване на мобилността и заетостта в Европа. Компаниите имат възможност да привлекат чуждестранни служители по международната програма за мобилност, а кадрите, които са избрали да се развиват в целевите сектори – да придобият опит, с което да станат по- конкурентоспособни. Инициативата се реализира в рамките на проект MeMeVET4Industries, чиито акцент е подготовката на добре образовани млади хора. В рамките на проекта предстои създаване на един наистина иновативен и полезен за кадрите продукт – електронна карта, на която ще могат да бъдат записвани новите, допълнително придобити умения от страна на кадрите. Тя ще помогне младите хора да навлязат по-бързо на пазара на труда. Картата ще може да бъде придобита, след преминато специализирано обучение, което ще включва обучителни модули, касаещи всички нови умения, идентифицирани като актуални потребности и изисквания от страна на работодателите в целевите страни и сектори. Обучителните модули са разработени на база проведено анкетно проучване сред над 250 организации от България, Испания, Италия, Словакия и Германия. В периода от м.юли до м. септември 2019г. ще бъде осигурена мобилност за студенти в направления мехатроника или металургия за натрупване на практически опит. От една страна, българска компания, осъществяваща дейност в един от посочените сектори, има възможност да приеме чуждестранен студент. От друга страна, български студенти ще могат да се възползват от мобилност в чуждестранна компания/ университет, с което да разширят познанията си да бъдат по-подготвени.
Ако вие сте българска фирма, която желае да приеме чуждестранен студент, или ако вие сте студент, който желае да се възползва от възможността да разшири практическите си умения чрез стаж, моля свържете се с нас. В рамките на програмата ще бъде осигурено финансиране на избраните студенти.
Актуална информация за всички предстоящи дейности може да получите от секция „новини“ на сайта на проекта www.memevet.eu

Харесайте страницата ни във Фейсбук https://www.facebook.com/MeMeVET4industries/
За контакти:
БТПП,
Имейл: info@memevet.eu
тел.: 02 811 75 05/ 515

2019-01-15

Семинар – Професионално развитие и мобилност на персонала в сектор мехатроника и металургия ТУ, България

MeMeVET4Industries е проект, предназначен за подпомагане на дейностите на пазара на труда в секторите на мехатрониката и металургията с цел повишаване на мобилността и заетостта в Европа. Проектът включва 15 партньори от 5 европейски страни (България, Германия, Италия, Словакия и Испания). Една от дейностите по проекта е провеждане на семинар за представяне на резултатите от досегашните дейности, както и представяне на предстоящите дейности и инициативи.
В тази връзка, в рамките на проект MeMeVET4Industries, на 05.12.2018 г. в Техническия университет-София се проведе семинар. В него участваха 25 души. Основната цел бе да се представят настоящите тенденции и потребности на пазара на труда и да установят очакванията и потребностите на студентите и работодателите в секторите на металургията и мехатрониката. Беше представен проект на един транснационален учебен план, съгласуван с партньорите по проекта. Студентите бяха насърчени да дадат своето мнение.

2018-12-11

Информационен ден по проект МеМевет в БТПП

Професионалното развитие и мобилност на кадрите в секторите мехатроника и металургия бе във фокуса на информационен ден по проект МеМеВет, състоял се на 6-ти ноември 2018г.
Представители на бизнеса, университетски среди и други заинтересовани страни бяха запознати с основните цели, предстоящи дейности и възможности по проекта.
Експерти от БТПП направиха кратък обзор на двата сектора и тяхното развитие през последните години. Представени бяха резултатите от проведено допитване до бизнеса в Испания, Италия, Словакия, Германия и България относно предизвикателствата и потребности на пазара на труда. В рамките на проекта са извършени два вида анкети: проучване, направено чрез анкетна карта с 39 въпроса, изпратен до 250 компании; и проучване, проведено чрез въпросник с 17 въпроса, изпратен до 50 фирми (предимно големи предприятия).
Присъстващите студенти проявиха силен интерес към темата, както и към възможностите за участие в предвидените по проекта обучителни модули и мобилност през 2019 г.
Информация за горепосочените инициативи, както и окончателния доклад след допитването до бизнеса ще бъдат публикувани на сайта на проекта memevet.eu
Последвайте ни и във Facebook https://www.facebook.com/MeMeVET4industries/

2018-10-28

Проведе се среща на партньорите по проект MeMeVET4Industries в Берлин

Експерти от 15-те партньорски организации по проект MeMeVET4Industries взеха участие в среща на консорциума. Тя се проведе в периода 26-28 ноември 2018г и бе организирана от координатора на проекта – Италианска търговско-промишлена палата в Берлин, Германия.
Проект MeMeVET4Industries e създаден да подпомогне дейностите на пазара на труда в секторите металургия и мехатроника, с цел повишаване на мобилността и заетостта в Европа. Целта на проекта е обединение между организациите осигуряващи професионално обучение и организациите, представляващи бизнеса във връзка с идентифициране на липсващата подготовка и квалификация, които възпрепятстват младите хора, специализирани в двата сектора, да работят и учат в чужбина. В тази ще бъде създадена електронна карта електронна карта (е-card for EU CV), където могат да бъдат добавяни/записвани всички нови, допълнително придобити умения. Картата ще помогне на младите хора по-лесно да получат сертификатите, необходими в целевите държави и съответно да навлязат по-бързо на пазара на труда.
По време на срещата в Берлин бе представена и платформата SKILL MAN, която съдържа обучителни модули. Платформата SKILL MAN стартира през 2014 г. и получава подкрепа от Европейската комисия през 2015 г. в областта на образованието и обучението. Обучителните модули могат да се използват за повишаване квалификацията на кадрите. Ресурсите на платформата за виртуално обучение са достъпни онлайн като голяма част от тях са фокусирани върху методите на модерно производство. Всеки може да се регистрира с платформата безплатно и да използва модулите без ограничение. Понастоящем в платформата са се присъединили и регионални, национални и международни организации, които се намират извън ЕС, включително нови индустрии, университети и изследователски центрове, както и неправителствени организации, публични органи и други организации, университети и доставчици на обучение.
На мероприятието, по проект МеMeVET4Industries в Берлин, присъства и експерт от ЕК, който поздрави екипът за постигнатите резултати през изминалите 11 месеца.

За да разберете повече за платформата SKILL MAN и да се регистрирате следвайте линка

2018-08-20

Проведе се проучване относно компетенциите на кадрите в секторите мехатроника и металургия

MeMeVET4Industries е проект, създаден да подпомогне дейностите на пазара на труда в секторите металургия и мехатроника, с цел повишаване на мобилността и заетостта в Европа. В проекта са включени 15 партньори от 5 европейски държави (България, Германия, Италия, Словакия и Испания). Една от дейностите по проекта е провеждането на обществено допитване относно качествата и квалификациите, които са необходими в двата целеви сектора. To се проведе и в петте участващи държави под две форми – интервю с по-големите юридически лица и проучване с по-широк кръг компании. Както интервюто, така и проучването са достъпни онлайн на сайта на проекта. Информация относно допитването беше разпространена чрез голям брой комуникационни канали от всички участващи в проекта партньори, а компаниите бяха насърчени да предоставят своето мнение.
В резултат се проведоха общо 20 интервюта с представители на по-големи фирми (5 от България, 4 от Испания, 3 от Словакия и 8 – други). Във втория етап на допитването се проведе проучване сред по-широк кръг от фирми, насочено към изследване на качествата и нуждите в целевите сектори. В него се включиха 250 участника (59 от Германия, следвани от България с 51, 36 – от Испания, 51 от Италия и 53 – от Словакия). Основната цел на общественото допитване е да определи качествата, от които има нужда пазарът на труда и да установи какви са очакванията и нуждите на работодателите в секторите металургия и мехатроника.
Българска търговско-промишлена палата изказва благодарност на всички компании, които взеха участие и дадоха своето мнение. Получените резултати са изключително полезни и ще бъдат използвани за приспособяване на съдържанието на модулите на предстоящите обучения. Тяхна основна цел е да повиши компетентността и шансовете за професионална реализация на завършилите направленията металургия и мехатроника, което да отговори на нуждите на работодателите и пазара на труда.
Резултатите от проучването се обобщават и ще бъдат съобщени допълнително.

2018-02-28

Първа среща на партньорите по проект MeMeVET, улесняващ мобилността в секторите мехатроника и металургия

Проведе се първата среща на партньорите по проект MeMeVet, финансиран по програма Erasmus+. По линия на проекта БТПП ще работи заедно с още 14 партньора от Германия, Испания, Италия, България и Словакия за подобряване на условията за мобилност на работници и студенти в секторите мехатроника и металургия.
Целта на проекта е обединение между организациите осигуряващи професионално обучение и организациите, представляващи бизнеса във връзка с идентифициране на липсващата подготовка и квалификация, които възпрепятстват младите хора, специализирани от двата сектора, да работят и учат в чужбина. В тази връзка ще бъде създадена електронна карта (е-card for EU CV), където могат да бъдат добавяни/записвани всички нови, допълнително придобити умения. Картата ще помогне на младите хора по-лесно да получат сертификатите, необходими в целевите държави и съответно да навлязат по-бързо на пазара на труда. CV-то ще бъде допълвано чрез участие в избирателни обучителни модули, създадени специално за придобиване на „меки“ (Soft Skills) и международно признати умения. CV-то ще включва технически предмети и всички релевантни допълнителни „меки“ умения. То ще улесни обучението на подготвени работници на пазара на труда.
Планирано е провеждането на стажове в петте държави, за да може картата и CV-то да бъдат тествани на практика.
По линия на проекта, партньорите ще работят активно с фирмите от Европа, специализирани в мехатрониката и металургията, както и с браншови организации и клъстери.

No posts found.
Disclaimer Информацията и мненията, изложени в тази публикация, са тези на автора (авторите) и не отразяват непременно официалното становище на Европейския съюз. Нито институциите и органите на Европейския съюз, нито друго лице, действащо от тяхно име, не могат да бъдат държани отговорни за използването на съдържащата се в тях информация.